همه بلبرینگها گارانتی می باشند. زیرا دو بار در استانداردهای سطح بالا تست میگردند: ابتدا در کارخانه و برای بار دوم در آزمایشگاه کنترل کیفیت در تبریز. آزمایشگاه کنترل کیفیت بلبرینگها در سال 1394 با کمک کارشناسان SKF و دانشگاه صنعتی تبریز تاسیس گردیده است. ما همه تستها ضروری را با آخرین سیستم های اندازه گیری و تضمین کیفیت با استفاده از تجهیزات اندازه گیری سطح کیفی بالا انجام میدهیم. که شامل:

امواج بلبرینگ

ارتعاش و صدای بلبرینگ

لقی شعاعی و محوری بلبرینگ

سختی سنجی بلبرینگ

اندازه گیری هندسی بلبرینگ

ساختار مواد بلبرینگ

گردی سنجی بلبرینگ

زبری سنجی بلبرینگ

ریزش گریس بلبرینگ

اندازه گیری ابعادی بلبرینگ

بازرسی چشمی بلبرینگ

سختی سنجی ساچمه و رولر

اندازه گیری هندسی ساچمه و رولر

ساختار مواد ساچمه و رولر

گردی سنجی ساچمه و رولر

زبری سنجی ساچمه و رولر

اندازه گیری ابعادی ساچمه و رولر

بازرسی چشمی ساچمه و رولر

آزمایشگاه برای موارد فوق تست ریپوت بین اللملی ارائه می نماید.

تماس با ما

  • icon
    آدرس : ایران، تبریز، منطقه صنعتی غرب، شهرک فناوری خودرو، واحد ۲۷۵
  • icon
    تلفن : ۰۴۱۳۴۴۸۴۸۴۸
    فکس : ۳۴۴۸۴۸۵۱
بالا