تعاریف و اصطلاحات

1) بلبرینگ چیست؟

 بلبرینگ قطعه ای است که بین دو قطعه ای که نسبت به هم در حال چرخش هستند قرار گرفته و  تحمل بارهای شعاعی و محوری را دارد و در حالت کلی متشکل از دوعدد رینگ  و اجزای غلتنده میباشد. اجزای غلتنده میتوانند به همراه اجزا و قطعاتی باشند که آنها را جدا یا در کنار یکدگر هدایت مینماید.

 

2) بلبرینگ تک ردیفه:

 به بلبرینگهایی اطلاق میشود که تنها یک ردیف اجزای غلتنده دارند.

 

3) بلبرینگ دو ردیفه:

 بلبرینگهای را شامل میشود که دارای دو ردیف اجزای غلتنده هستند.

 

4) بلبرینگ چند ردیفه:

 به بلبرینگهایی با بیش از دو ردیف اجزای غلتنده گفته میشود  که برای تحمل بارهای زیاد طراحی شده اند.

 

5) بلبرینگهای بدون کیج:  

 به بلبرینگهای گفته میشود که بدون کیج بوده و مجموع فواصل بین هر ردیف از اجزای غلتنده کوچکتر از قطر آنها بوده و این فواصل در حد امکان بایستی کوچک باشند تا بلبرینگ امکان کارکرد مناسب را داشته باشد.

 

6) بلبرینگ تماس زاویه ای :

 بلبرینگهایی را شامل میشود که دارای تماس زاویه اسمی بیشتر از 0 درجه و کمتر از 90 درجه باشند.

 

7) بلبرینگهای خود تنظیم:

 به بلبرینگهایی گفته میشود که با شیار کروی قابلیت تنظیم انحراف زاویه ای بین محور دو رینگ و حرکت زاویه ای را دارند.

 

8) بلبرینگهای جدا شونده :

 به بلبیرنگهایی گفته میشود که اجزای آن قابل جدا شدن هستند.

 

9) بلبرینگ غیر قابل جدا شدن :

 بلبرینگهایی را شامل  میشود که بعد از مرحله مونتاژ نهایی رینگها دیگر قابل جدا شدن نباشند.

 

10)بلبرینگ اینچی :

 بلبرینگهایی هستند که ابعاد و تلرانس آنها با واحدهای اندازه گیری انگلیسی طراحی شده باشند.

 

11) بلبرینگهای باز/بدون محافظ :

 بلبرینگی است که فاقد درپوش جهت محافظت از گرد و غبارو ... باشند.

 

12) بلبرینگ آببندی شده :

 بلبرینگی است که دارای در پوش پلاستیکی در یک یا دو طرف باشد.

 

13) بلبرینگ دارای محافظ:

 به بلبرینگی گفته میشود که دارای درپوش در یک طرف یا دو طرف باشد.

 

14) بلبرینگ پوشش دار:

 بلبرینگهایی هستند که که در هر دو طرف دارای درپوش های فلزی و یا پلاستیکی می باشند.

 

15) بلبرینگ روانکاری شده:

به بلبرینگهایی اطلاق میشود که قبلا" در کارخانه روانکاری شده باشند.

 

16) بلبرینگهای دقیق :

 بلبرینگهایی هستند که برای ابزار خاصی طراحی شده باشند.

 

17) بلبرینگهای جفت شونده:

 بلبرینگهایی هستند که بصورت زوج یا گروهی به هم جفت شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

تماس با ما

  • icon
    آدرس : ایران، تبریز، منطقه صنعتی غرب، شهرک فناوری خودرو، واحد ۲۷۵
  • icon
    تلفن : ۰۴۱۳۴۴۸۴۸۴۸
    فکس : ۳۴۴۸۴۸۵۱
بالا