هیچ سازمانی نمیتواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.  پیتر دراگر

تحقیق و توسعه، پیشرو در شکل گیری سازمان می باشد. و هر سازمانی با برآیند تحقیق و برنامه ریزی های مجموعه کارکنان خودش شکل میگیرد.

تعالی مهندسی

ما در درجه اول مهندس بلبرینگ هستیم. در حقیقت تعالی مهندسی یکی از ارزش های اساسی شرکت کیا بلبرینگ می باشد. و هر سازمان فنی با ارزش آفرینی های مهندسی خود پیش می رود.

تماس با ما

  • icon
    آدرس : ایران، تبریز، منطقه صنعتی غرب، شهرک فناوری خودرو، واحد ۲۷۵
  • icon
    تلفن : ۰۴۱۳۴۴۸۴۸۴۸
    فکس : ۳۴۴۸۴۸۵۱
بالا